Az oroszra szakosodtunk.
Főoldal    Fordítás    Tolmácsolás    Lektorálás    Záradékolás    GYIK    Kapcsolat
Az orosz főváros főterén, a Vörös téren a Mauzóleum mellett helyezkedik el a Kreml leghíresebb tornya, a Szpasszkaja basnya. Ennek az egész Oroszországban híres óráját Kremlovszkije kurantynak hívják. 
Ennek a toronyórának a játékát lehet hallani az orosz rádióban, ez üti az egész- és a negyedórákat.

Főoldal

Fordítás

Tolmácsolás

Lektorálás

Záradékolás

Szolgáltatásaink Információk GYIK

Kapcsolat

Orosz lektorálás

Az általunk oroszról magyarra vagy magyarról oroszra lefordított minden szöveget csak annak lektorálása után adjuk át megrendelőinknek.Értelmezések
  • A saját fordítású szövegek lektorálásának árát a fordítási díj tartalmazza.
  • Meg szoktak keresni bennünket mások által fordított szövegek lektorálási igényével is. Ez tipikusan oroszra fordított szövegek lektorálást jelenti. Ilyen lektorálást csak akkor vállalunk, amennyiben annak fordítását orosz anyanyelvű fordító végezte.
  • Ha nem, akkor – igen ritka kivétellel – az a javaslatunk, hogy zöldmezősen fordítsuk újra az anyagot. Ez egyrészt rövidebb ideig tartó, sokkal kisebb munka számunkra, mint az anyag lektorálása, a megrendelő számára pedig egy jobb minőséget eredményez (fordítót nem befolyásolja az eredetileg megküldött, nem egészen tökéletes fordítás.
  • Ha elvállaljuk az idegen fordító által készített anyag lektorálását, akkor annak díja – mint a fordítóirodák többségénél – a fordítási díj 50%-a.
  • Mi mindig tartalmi lektorálást végzünk. Nálunk az oroszról magyarra fordítás lektora mindig orosz anyanyelvű, a magyarról oroszra fordítás lektora pedig mindig magyar anyanyelvű.
  • A lefordított szövegek stíluslektorálását csak külső megrendelésre végezzük.


Fogalmak

  • Tartalmi lektorálás. Ez egyrészt a klasszikus tartalmi lektorálást foglalja magában, ami a lefordított szöveg esetleges pontatlanságainak korrekcióját, a véletlenül kimaradt szavak, mondatok, bekezdések pótlását jelenti. Ezen túlmenően mi – a fordítóirodánk fordítási technológiájából adódó – további feladatot is végzünk. Mivel a fordítást nálunk mindig a célszöveg anyanyelvi fordítója végzi, ezért előfordulhat, hogy ő a forrásszöveg nyelvi finomságait nem mindig tudja tökéletesen értelmezni. A nyelv ugyanis egy igen kifinomult kifejező eszköz. Egy-egy kontextus, egy-egy többszavas kifejezés hangulatát, üzenetét igazán csak az anyanyelvünkön tudjuk értelmezni. Igen érdekes dolog az, hogy azt viszont mindig tökéletesen elhatároljuk, amennyiben a célszöveg nem pontosan ugyanazt az üzenetet hordozza. S ez így van mind az orosz, mind pedig a magyar anyanyelvi lektoraink esetében is.
  • Stíluslektorálás. A lefordított szöveg stílusát egyengeti, simítgatja, csiszolgatja. A fordító feladata ugyanis kettős: egyrészt minél pontosabban feleljen meg a lefordított szöveg az eredetinek, másrészt viszont a lefordított szövegen semmiképpen ne látszódjon az, hogy az egy fordítás, s nem pedig az adott nyelven született, eredeti mű. E két követelmény között egy mély szakadék található, aminek az áthidalása nem mindig sikeres. Azaz érződhet a célszövegen, hogy az bizony egy fordítás. Ez egy szerződésnél, egy bírósági anyagnál nem feltétlenül jelent gondot, viszont egy szépirodalmi műnél megengedhetetlen.
  • Durva lektorálás. Mivel a fordító a fordítását – annak befejezése után – mindig gondosan végigolvassa, majd a lektorálás során azt hangosan felolvassuk, igen kicsi a valószínűsége, hogy a lefordított szövegben valamilyen durva helyesírási vagy nyelvi hiba maradjon. Ennek megfelelően a durva lektorálás nálunk mindig végrehajtásra kerül.
  • Finom lektorálás. Az előzőekből következik, hogy a fordítási technológiai folyamatunk implicit magában foglalja az elgépelések, az apróbb elírások, a zárójelezések, a kötőjelezések menet közbeni javítását.
Oroszországot rengeteg turista látogatja, Különösen Szentpétervárt és Moszkvát.